Co jsou to dle GDPR osobní údaje

Veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (občanovi). Identifikovatelnou osobou je občan, kterého lze přímo nebo nepřímo identifikovat s odkazem na jakýkoli identifikátor

Nejčastěji používané osobní údaje jsou:

 • jméno
 • adresa
 • trvalé bydliště
 • doručovací adresa
 • pohlaví
 • věk
 • datum narození
 • místo narození
 • rodné číslo
 • osobní stav
 • zdravotní znevýhodnění
 • fotografický záznam
 • video záznam
 • audio záznam
 • e-mailová adresa (zvláště pokud obsahuje například jméno a firmu)
 • telefonní číslo – soukromé i pracovní
 • IP adresa
 • různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu a další…
 • vzdělání
 • příjem ze zaměstnání (mzda, plat),
 • příjem z důchodu
 • kulturní profil

Co to jsou citlivé osobní údaje?

Jedná se o speciální kategorii osobních údajů, do které lze zahrnout údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Citlivé údaje mají způsobilost občanovi uškodit v zaměstnaní, společnosti, škole atd. Zpracování těchto údajů podléhá daleko přísnějšímu režimu.

Patří rodné číslo mezi citlivé osobní údaje?

Rodné číslo není citlivým osobních údajem ve smyslu GDPR, ačkoliv se jedná o údaj, který je jedinečným identifikátorem osoby. Rodné číslo je možné po občanovi vyžadovat pouze v zákonem stanovených případech a občan s jeho uvedením musí souhlasit. Neoprávněné nakládání s rodným číslem je pokutováno.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy