Nabídka GDPR Solutions pro hotely

 

  1. Zjistíme základní přehled činností, v jejichž rámci zpracováváte osobní údaje

Váš hotel obdrží jednoduchý vstupní formulář, na jehož základě získáme počáteční přehled, jaká data zpracováváte. S vyplněním formuláře Vám budou asistovat naši kvalifikovaní pracovníci.

Na základě získaných informací vytvoříme plán dosažení souladu s GDPR a předložíme Vám cenovou nabídku za jednotlivé služby.

  1. Datová a právní analýza

Navštívíme Váš hotel a provedeme komplexní audit veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Hotelový audit neobnáší jen prohledání databází klientů a zaměstnanců, ale mimo jiné i důkladnou kontrolu Vašich registračních formulářů, výměny informací se zprostředkovateli obchodů, jakož i Vašich marketingových aktivit.

Z výsledků auditu pro Vás vytvoříme analýzu rizik, posouzení dopadu na ochranu osobních údajů a doporučíme úpravy smluv např. se zprostředkovateli a zaměstnanci, dále vnitřních směrnic a jiných dokumentů za účelem dosažení souladu s GDPR.

  1. Aplikace konkrétních metodických, organizačních a technických opatření k dosažení souladu s GDPR

Na základě závěrů naší analýzy provedeme optimalizaci Vašich procesů v souladu s požadavky GDPR. Učiníme opatření k dosažení bezproblémového zisku, přenosu, aktualizaci a výmazu osobních údajů.

Navrhneme pro vás model technických opatření, interních předpisů, metodických pokynů k zpracování osobních údajů ve Vašem zařízení. Zároveň proškolíme zaměstnance hotelu, rozhodneme, zda máte povinnost si ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů a na závěr obdržíte dokument, kde bude potvrzena Vaše připravenost a soulad Vaší činnosti s požadavky GDPR.

  1. Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Podle GDPR si musí ustanovit pověřence ty hotely, které provádí rozsáhlé zpracování osobních údajů. Využijte skutečnosti, že Vaše společnost může využít služeb externího pověřence a nechte si data spravovat od zkušeného kvalifikovaného správce. Jako pověřenec budeme dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat ve Vaší společnosti a komunikovat za Vás s úřady. Hoďte starosti s GDPR za hlavu!

Všechny služby

Zpět na přehled všech našich služeb

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy