Čeho se GDPR NEDOTKLO

Osobních údajů pro domací a osobní činnost

GDPR se se nedotklo zpracování osobních údajů zpracovávaných výlučně pro osobní či domácí činnost a osobních údajů zpracovávaných příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Dále se jedná o osobní údaje týkající zemřelých osob, právnických osob a orgánů veřejné moci a jiných institucí.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy