SLovník GDPR

Všechny důležité pojmy související s GDPR na jednom místě

Co jsou to cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče…

Co jsou to biometrické údaje?

Biometrickými údaji se rozumí takové charakteristiky živých osob, které jsou pro každého unikátní a jedince…

Kdo je to Data protection officer?

Jedná se o pověřence na ochranu osobních údajů. Toho má povinnost jmenovat orgán veřejné moci…

Co je to IP adresa?

Jedná se o číslo, které jednoznačně označuje zařízení v počítačové síti (např. váš počítač) používající internetový…

Co to je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, kterou správce (zpracovatel)…

Co je to behaviorální marketing?

Behaviorální marketing je pojem obecně označující komplexní analyzování zákazníkova (občanova)…

Co jsou to cloudové služby?

Cloudové služby jsou služby využívající tzv. cloud computing, tedy model, v němž jsou servery, úložiště, služby…

Co jsou to genetické údaje?

Osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků občana, které poskytují jedinečné…

Co je to právo na přenositelnost?

Jedná se o právo zavedené GDPR, které dává občanům možnost získat osobní údaje, které…

Co je to právo na výmaz?

Jedná se o právo zavedené GDPR, na jehož základě mohou občané požadovat výmaz osobních údajů…

 

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy