Co je to právo na výmaz?

Jedná se o právo zavedené GDPR, na jehož základě mohou občané požadovat výmaz osobních údajů zpracovaných správcem (zpracovatelem), jestliže:

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány,
  • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí,
  • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů,
  • Odpadla právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.

 

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy