+420 608 311 933 info@gdprsolutions.cz

PROVEDEME VÁS
PŘÍPRAVOU NA GDPR

Je zjevné, že si podnikatelské subjekty v České Republice musí udělat pořádek v oblasti zpracování osobních údajů. Ti seriózní mají jedinečnou příležitost se odlišit od konkurence a pojmout implementaci GDPR jako možnost optimalizovat interní procesy a zároveň mohou dát okolí najevo, že své podnikání povýšili na vyšší úroveň.

Služby k dosažení souladu s GDPR

Jednotlivé služby pro Vás vykonávají s nejvyšší odbornou péčí vysoce kvalifikovaní odborníci v čele s bývalým dlouholetým předsedou ÚOOÚ RNDr. Igorem Němcem. Společnost GDPR Solutions si zakládá na rychlé a efektivní komunikaci s klienty i úřady.

Nabídka služeb pro všechny subjekty

Své služby nabízíme společnostem z jakéhokoliv oboru, veřejným orgánů, institucím a organizacím. 

Nabídka služeb pro zdravotnická zařízení

Jednou z našich hlavních specializací je poskytování služeb zdravotnickým zařízením.

Nabídka služeb pro školy

Další naší výnamnou specializací je poskytování služeb mateřským a základním školám, odborným učilištím, či gymnáziím. 

Nabídka služeb pro hotely

Své služby nabízíme malý rodinným penzionům, hotelům střední velikosti, jakož i nadnárodním hotelovým řetězcům.

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Zajistíme pro Vás činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, kteřý řídí činnost společnosti v souladu s GDPR a je kontaktním bodem pro dozorový orgán.

Co to je GDPR?

GDPR je Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, které bylo přijato dne 17.4.2016 a vstupuje v účinnost dne 25.5.2018. Jedná se o nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě, který přináší zásadní posílení ochrany osobních údajů, řadu nových povinností a rovnováhu mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů osobních dat a právem osob (subjektů zpracování) na soukromí.

Zároveň nařízení přináší výrazné navýšení pokut za nedodržení stanovených povinností až do výše 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok.

Školení zaměstnanců

V rámci školení budeme zaměstnance informovat, co jsou to osobní data a jak se zpracovávají, jaké povinnosti zaměstnancům z GDPR…

Školení managementu

Připravíme majitelům společností a managementu školení za účelem uvedení do problematiky ochrany osobních údajů v souladu s GDPR…

IT služby

Zajistíme pro Vás kontrolu databází, zabezpečení, penetrační testy, či audit webových stránek, intranetu, popř. softwarů na zpracování…

GDPR přichází v platnost už od 25. května 2018. Jste připraveni?

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Aktuality z oblasti GDPR

Vodítka WP 29 k transparentnosti

Vodítka podávají praktický návod a vysvětlení povinnosti transparentního zpracování osobních údajů podle obecného nařízení. Transparentnost podle obecného nařízení je povinnost s přesahem do tří hlavních oblastí: informování subjektů údajů ohledně spravedlivého...

číst více

„GDPR, dá se to ještě stihnout? Dá, ale …“

Dne 24.března 2018 se pod záštitou Hospodářské komory ČR uskuteční konference na téma GDPR.   Cílem konference, která je primárně zaměřena na malé a střední podniky, je zprostředkovat účastníkům konkrétní informace, které jsou spojené se zavedením nového nařízení...

číst více

Využijte telefonní linku pro Vaše dotazy

Hotlinka je k dispozici každý všední den od 9:30 do 16:00 hodin