PROVEDEME VÁS
SOULADEM S GDPR

GDPR je příležitostí pro podnikatelské subjekty v České republice, jak si udělat pořádek v oblasti zpracování osobních údajů. Ti seriózní se chtějí odlišit od konkurence a pojímají implementaci GDPR jako možnost optimalizovat interní procesy a zároveň možnost dát okolí najevo, že své podnikání povýšili na vyšší úroveň.

Služby k dosažení souladu s GDPR

Jednotlivé služby pro Vás vykonávají s nejvyšší odbornou péčí vysoce kvalifikovaní odborníci v čele s, bývalým dlouholetým předsedou (10 let) Úřadu pro ochranu osobních údajů, RNDr. Igorem Němcem. Společnost GDPR Solutions si zakládá na rychlé a efektivní komunikaci s klienty i úřady.

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Zajistíme pro Vás činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který řídí činnost společnosti v souladu s GDPR a je kontaktním bodem pro dozorový orgán.

Nabídka služeb pro zdravotnická zařízení

Jednou z našich hlavních specializací je poskytování služeb zdravotnickým zařízením.

Nabídka služeb pro sdružení, jednoty a spolky

Nedílnou součásti služeb, které poskytujeme v rámci naší činnosti, je kompletní vypracování souladu s Nařízením GDPR pro sdružení, jednoty a spolky

Nabídka služeb pro všechny subjekty

Své služby nabízíme společnostem z jakéhokoliv oboru, veřejným orgánů, institucím a organizacím. 

Nabídka služeb pro e–shopy

Naše obchodní společnost je připravena, v rámci svých získaných zkušeností a odborných kvalit našich pracovník, vedených RNDr. Igorem Němcem, bývalým dlouholetým předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nabídka služeb pro neziskové organizace

Naše získané zkušenosti a znalosti v oblasti řešení problematiky Nařízení GDPR poskytujeme i neziskovým organizacím.

Pojištění spojené s GDPR a kybernetickými riziky

Zajistíme vám ve spolupráci s partnerskou společnosti pojištění týkající se ochrany proti porušení Nařízení GDPR a ochrany proti kybernetickým rizikům.

Nabídka služeb pro hotely

Své služby nabízíme malý rodinným penzionům, hotelům střední velikosti, jakož i nadnárodním hotelovým řetězcům.

Nabídka archivačních služeb

Ve spolupráci s obchodní společností PROFIT I s.r.o. Správní meziarchiv, Vám nabízíme profesionální archivační služby. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Nabídka služeb pro hotely

Své služby nabízíme malý rodinným penzionům, hotelům střední velikosti, jakož i nadnárodním hotelovým řetězcům.

Požadavky GDPR na různé formy ochrany osobních údajů

Ve spolupráci s obchodní společností MATOLD s.r.o., nabízíme širší spektrum služeb týkajících se ochrany osobních údajů.

Nabídka provedení Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Zavádíte novou technologii zpracování osobních údajů nebo si nejste jisti legitimitou technologie již prováděné? Posoudíme ji za Vás!!!

Nabídka poradenství a konzultací z oblasti GDPR

Potřebuje vaše společnost, svaz, jednota, nebo nezisková organizace konzultace nebo poradenství týkající se problematiky GDPR?

Nabídka služeb pro školky a školy

Další naší výnamnou specializací je poskytování služeb mateřským a základním školám, odborným učilištím, či gymnáziím. 

Co to je GDPR?

GDPR je Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, které bylo přijato dne 17.4.2016 a vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018. Jedná se o nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě, který přinesl zásadní posílení ochrany osobních údajů, řadu nových povinností a rovnováhu mezi legitimními zájmy správců a zpracovatelů osobních dat a právem osob (subjektů zpracování) na soukromí.

Zároveň nařízení přineslo výrazné navýšení pokut za nedodržení stanovených povinností až do výše 20 000 000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok.

Školení zaměstnanců

V rámci školení budeme zaměstnance informovat, co jsou to osobní data a jak se zpracovávají, jaké povinnosti zaměstnancům….

Školení managementu

Připravíme majitelům společností a managementu školení za účelem uvedení do problematiky ochrany osobních údajů v souladu s GDPR…

IT služby

Zajistíme pro Vás kontrolu databází, zabezpečení, penetrační testy, či audit webových stránek, intranetu, popř. softwarů na zpracování…

Máte ve své obchodní společnosti, sdružení, jednotě, neziskové organizaci nebo jiném subjektu ochranu osobních dat v pořádku?

Aktuality z oblasti GDPR

Google Analytics dostal další ránu, tentokrát v Itálii

Italský dozorový úřad Garante se připojil k trendu posledních měsíců a v jednom ze svých posledních rozhodnutí se zaměřil na využívání nástroje Google Analytics. Dle Garante je jeho užívání nelegální, respektive v rozporu s Nařízením GDPR a souvisejícími právními...

číst více

Spotřebitelé podali hromadnou stížnost na Google

Hned 5 národních evropských spotřebitelských organizací, které si dávají za cíl hájit spotřebitelská práva při jednání s podnikateli, se rozhodla podat oficiální stížnost k příslušným dozorovým úřadům proti společnosti Google. V rámci stížností tyto organizace, včetně...

číst více

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy