Aktuality a novinky z GDPR

Společnosti Google hrozí vysoká pokuta kvůli porušení GDPR

Americký internetový gigant čelí hrozbě pokuty – podle Evropské spotřebitelské organizace BEUC v rozporu s GDPR sleduje polohu uživatelů operačního systému pro chytré telefony Android. Ochrana spotřebitelů Celá záležitost má počátek v Norsku. Konkrétně u norské...

číst více

Úvodem k ePrivacy

Nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích. Tak zní celý název již schváleného návrhu, který rozšíří ochranu osobních údajů v rámci elektronické komunikace a doplní tak stávající Nařízení GDPR. O co se jedná?...

číst více

Jak zajistit soulad s GDPR při zajišťování BOZP?

Zajišťování BOZP se v případě většiny zaměstnavatelů neobejde bez zpracovávání osobních údajů nejen zaměstnanců, ale i dalších externích osob. Dochází k němu nejčastěji v souvislosti s pracovnělékařskou prohlídkou, potřebou používání ochranných pracovních prostředků,...

číst více

K průběhu kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů

Za první půlku letošního roku provedl Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „ÚOOÚ“) 68 kontrol. Jak tyto kontroly probíhají se Vám pokusíme přiblížit v následujícím článku. Úkony předcházející kontrole Průběh kontrolního řízení se řídí zákony č. 255/2012 Sb.,...

číst více

K problematice kamerových systémů a informační povinnosti

Již jednou jsme se kamerovým systémům věnovali. Velice často se ně zaměřuje i Úřad pro ochranu osobních údajů při svých kontrolách. Proto je na místě si některé věci připomenout a rozvést. Střet práv Je důležité si uvědomit, že při používání kamer dochází ke střetu...

číst více

K uplatňování práv subjektu údajů v běžné praxi

Obecné Nařízení je velmi „komfortní“ vůči subjektům údajů (klientům, zaměstnancům atd.). Dává jim poměrně velké možnosti uplatňovat svá práva na informace a kontrolu zpracování svých osobních údajů, což může být pro správce velmi pracná a mnohdy i nepříjemná...

číst více

K elektronické knize jízd

U větších firem s vlastním vozovým parkem je vedení elektronické knihy jízd na základě GPS sledování běžnou věcí. Hranice mezi přiměřeným a nepřiměřeným zásahem do soukromí zaměstnance je tu ovšem velice tenká Kdy jsem oprávněn vést elektronickou evidenci jízd?...

číst více

K videozáznamům zaměstnanců

S účinností GDPR a souvisejícím nárůstem povědomí o ochraně osobních údajů vyvstává potřeba řešit střet práva zaměstnavatelů na ochranu majetku a práva zaměstnanců na soukromí. K tomuto střetu se již vyjádřil i Úřad pro ochranu osobních údajů. V jakém rozsahu lze...

číst více

První výsledky kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výsledky kontrol za první půlku letošního roku. Konec tohoto období ovlivnila účinnost GDPR. Celkově Úřad provedl 68 kontrol. Několik z nich bylo vedeno na základě stížností, kterých ÚOOÚ od 25. května obdržel více než 600....

číst více