Aktuality a novinky z GDPR

Záznamy o činnostech zpracování

Určitě už jste slyšeli o „povinnosti vést Záznamy o činnostech zpracování“. Jedná se o povinnost správce vést záznamy, které obsahují podstatné informace o zpracování osobních údajů v konkrétním podniku. Pro mnoho klientů je však stále tato povinnost opředena...

číst více

Implementační zákon k GDPR prošel Poslaneckou sněmovnou

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů. V jeho rámci byly přijaty odchylky od GDPR v oblastech, kde to Nařízení umožňuje a zároveň stanoveny výjimky z Nařízení. Nový zákon po schválení Senátem nahradí dosavadní zákon o ochraně osobních...

číst více

Další únik dat nebývalého rozsahu

Světová média přináší zprávu o dalším úniku osobních údajů nevídaného rozsahu, který potkal jednu z největších hotelových sítí na světě, společnost Marriott International, pod kterou spadá téměř 6500 hotelů. Druhý největší únik v historii Až 500 milionů dotčených...

číst více

Společnosti Google hrozí vysoká pokuta kvůli porušení GDPR

Americký internetový gigant čelí hrozbě pokuty – podle Evropské spotřebitelské organizace BEUC v rozporu s GDPR sleduje polohu uživatelů operačního systému pro chytré telefony Android. Ochrana spotřebitelů Celá záležitost má počátek v Norsku. Konkrétně u norské...

číst více

Úvodem k ePrivacy

Nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích. Tak zní celý název již schváleného návrhu, který rozšíří ochranu osobních údajů v rámci elektronické komunikace a doplní tak stávající Nařízení GDPR. O co se jedná?...

číst více

Jak zajistit soulad s GDPR při zajišťování BOZP?

Zajišťování BOZP se v případě většiny zaměstnavatelů neobejde bez zpracovávání osobních údajů nejen zaměstnanců, ale i dalších externích osob. Dochází k němu nejčastěji v souvislosti s pracovnělékařskou prohlídkou, potřebou používání ochranných pracovních prostředků,...

číst více

K průběhu kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů

Za první půlku letošního roku provedl Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „ÚOOÚ“) 68 kontrol. Jak tyto kontroly probíhají se Vám pokusíme přiblížit v následujícím článku. Úkony předcházející kontrole Průběh kontrolního řízení se řídí zákony č. 255/2012 Sb.,...

číst více

K problematice kamerových systémů a informační povinnosti

Již jednou jsme se kamerovým systémům věnovali. Velice často se ně zaměřuje i Úřad pro ochranu osobních údajů při svých kontrolách. Proto je na místě si některé věci připomenout a rozvést. Střet práv Je důležité si uvědomit, že při používání kamer dochází ke střetu...

číst více