+420 608 311 933 info@gdprsolutions.cz

Aktuality a novinky z GDPR

První výsledky kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výsledky kontrol za první půlku letošního roku. Konec tohoto období ovlivnila účinnost GDPR. Celkově Úřad provedl 68 kontrol. Několik z nich bylo vedeno na základě stížností, kterých ÚOOÚ od 25. května obdržel více než 600....

číst více

Pozvánka na konferenci

Dne 15. května 2018 je Ústavně-právním výborem Senátu ČR konána v Hlavním sídle Senátu PČR konference na téma "Právo a děti v kyberprostoru." Za společnost GDPR Solutions a.s. vystoupí cca v 11h předseda dozorčí rady RNDr. Igor Němec s přednáškou na téma GDPR - děti a...

číst více

Pojištění spojené s Nařízením GDPR a kybernetickými riziky

Naše obchodní společnost GDPR Solutions a.s., zahájila spolupráci s pojišťovací makléřskou společností All Group spol. s.r.o. Mezi pojistné produkty této makléřské společnosti patří i pojištění proti porušení Nařízení GDPR a ochrana proti kybernetickým rizikům. Po...

číst více

K pohyblivým cenám letenek

Server idnes.cz se v poslední době začal intenzivně zabývat profilováním leteckých společností vůči svým zákazníkům za účelem stanovení cenové nabídky za letenky, a to v závislosti na příjmech, nákupech a celkovém chování spotřebitele ve svém internetovém prohlížeči....

číst více

Nové termíny školení!!!

Podrobnosti Společnost GDPR Solutions, a.s., specializující se na poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, si Vás dovoluje informovat o nabídce školení pro firmy, jejich vrcholový management či zaměstnance, pro veřejné instituce či širokou veřejnost, týkající se...

číst více

Vodítka WP 29 k transparentnosti

Vodítka podávají praktický návod a vysvětlení povinnosti transparentního zpracování osobních údajů podle obecného nařízení. Transparentnost podle obecného nařízení je povinnost s přesahem do tří hlavních oblastí: informování subjektů údajů ohledně spravedlivého...

číst více

„GDPR, dá se to ještě stihnout? Dá, ale …“

Dne 24.března 2018 se pod záštitou Hospodářské komory ČR uskuteční konference na téma GDPR.   Cílem konference, která je primárně zaměřena na malé a střední podniky, je zprostředkovat účastníkům konkrétní informace, které jsou spojené se zavedením nového nařízení a...

číst více

Pravidelná školení

 Dne 20.2. 2018 pořádá společnost GDPR Solutions a.s. první školení na téma GDPR. Následně se budou školení konat v pravidelných intervalech. Zároveň nabízíme společnostem specializovaná školení zaměřená přímo na předmět jejich činností.      Podrobnosti Společnost...

číst více

K automatickému zpracování a profilování

ÚVOD Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) kromě dalšího rozlišuje zpracovávání údajů pomocí profilování a automatizovaného individuálního rozhodování. Tyto postupy je možno využít v mnoha oblastech, např. v marketingu, zdravotnictví,...

číst více

Nové stanovisko WP 29 k udělování souhlasu

Souhlas je jedním ze šesti právních základů pro zpracování osobních údajů vyjmenovaných v článku 6 GDPR. Skupina WP 29 vydala právě k souhlasu dle GDPR podrobné stanovisko. Společně si projděme některé základní body, které jsou ve stanovisku zmíněny. Souhlas musí být:...

číst více