Spolupracují s námi

Níže uvádíme některé ze subjektů, které spolupracují při řešení problematiky GDPR ve svých společnostech nebo organizacích s naší obchodní společností
 
 

Česká unie sportu, z.s.

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. ČUS sdružuje 7 251 tělovýchovných jednot a klubů, 14 700 sportovních oddílů a sportovních svazů, všechny tyto organizace dohromady u ČUS evidují 987 766 členů. ČUS svou činností sdružuje i 8 078 sportovních zařízení.

Více o České unii sportu zde

BTL ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA, A.S.

BTL je společností, která nabízí v rámci celého světa komplexní sortiment vlastních zdravotnických přístrojů pro oblast rehabilitace, lázeňství, kardiologie, interní medicíny, gynekologie, ORL, estetické medicíny a dalších lékařských oborů.

Více o společnosti BTL zde

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

Více o Vysoké škole ekonomické v Praze zde

Medical Technologies CZ a.s.

Medical Technologies je světový leader v oblasti vývoje a výroby medicínských přístrojů pro fyzikální terapii, kardiologii a estetickou medicínu.

Více o společnosti Medical Technologies zde

EuroAgentur Hotels & Travel a.s.

EA Hotels je hotelový řetězec provozovaný největší soukromou hotelovou společností v České republice EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., provozující kolem 40 hotelů a dvacítku gastronomických zařízení. Hotely a restaurace této společnosti jsou jak v hlavním městě Praze, ale i v dalších místech České republiky a na Slovensku.

Více o společnosti EA HOTELS zde

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o. p. s.

Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu. Gymnázium má více jak 1100 úspěšných absolventů, 8 absolventů za posledních 5 let studuje v Oxfordu nebo Cambridge, 70% učitelů má kvalifikaci z Velké Británie.

Více o The English College in Prague zde

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Ústav je zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a zpracovává, za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění, údaje o zdraví fyzických osob.  

Více o Státním zdravotním ústavu zde

ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR, Z. S.

       Český paralympijský výbor (ČPV) byl             založen dne 26. ledna 1994.     ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže.

Více o ČPV zde

Thun 1794 a.s.

Thun 1794 je největší český výrobce porcelánu. Vysoká kvalita a osobitý design, vycházející z 220-leté tradice výroby porcelánu v Čechách, zaručuje vysoký uživatelský standard pro zákazníky této společnosti.

Více o společnosti Thun 1794 zde

Město Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště, s více než 8 200 obyvateli, leží v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Více o Městě Mnichovo Hradiště zde

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc, dříve Galerie výtvarného umění, bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Muzeum spravuje zhruba 90 600 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury). Po této stránce je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

Více o Muzeu umění Olomouc zde

Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů - Karlovy Vary

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Ročně tyto laboratoře poskytnou tisíce analýz, posouzení a kontrol vlastností minerálních vod, plynů, rašelin a slatin.

Více o referenční laboratoři zde

Český svaz ledního hokeje z.s.

Český svaz ledního hokeje je zapsaným spolkem zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. Hokejový svaz sdružuje v současnosti okolo 110 000 registrovaných hráčů, z toho kolem       85 000 v kategorii mužů, dála je v hokejovém svazu zaregistrováno asi      2 600 žen.

 Více o hokejovém svazu zde

UNITED BAKERIES a.s.

United Bakeries je přední pekárenská skupina v České republice. Skupinu tvoří třináct regionálních pekáren rovnoměrně pokrývajících celé území ČR.

Více o společnosti United Bakeries zde

POLIKLINIKA ÚVALY

Poliklinika Úvaly nabízí široké spektrum zdravotnických služeb, jako např. zubní oddělení, internu, gynekologii, praktické lékaře pro děti a dospělé, dermatologii, urologii, atd. Ročně navštíví polikliniku zhruba 100 000 pacientů.

Více o Poliklinice Úvaly zde 

HORIZON HOLDING

Horizon Holding působí na českém trhu od roku 2001, od té doby úspěšně dokončil několik rezidenčních projektů a další realizuje či plánuje. Horizon Holding je součástí největšího developerského holdingu v Izraeli s názvem Shikun & Binui (Housing & Construction), který byl založen v roce 1924 a je obchodován na izraelské burze.

Více o holdingu zde

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, ročně poskytne tisíce komplexních laboratorních služeb pro občany, firmy, obce a lékaře. Úroveň služeb je podložená akreditací jednotlivých laboratorních center.

Více o zdravotním ústavu zde

Vyšší odborná škol ČUS, s.r.o.

Vyšší odborná škola ČUS poskytuje vzdělání v oborech Managementu sportu a v oboru Wellness specialisty. Školu úspěšně absolvovaly stovky studentů. Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty zúčastňovat se akademických mistrovství nebo univerziád.

Více o VOŠ ČUS zde

TEREA Cheb s.r.o.

Společnost TEREA Cheb je výrobcem a dodavatelem tepla, teplé užitkové vody a elektrické energie. Dále tato společnost poskytuje služby spojené se správou nemovitostí a zároveň provádí stavební činnost a dopravní služby.

Více o společnosti TEREA Cheb zde

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy