Spolupracují s námi

Níže uvádíme některé ze subjektů, které spolupracují při řešení problematiky GDPR ve svých společnostech nebo organizacích s naší obchodní společností
 

Česká unie sportu, z.s.

Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR. ČUS sdružuje 7 251 tělovýchovných jednot a klubů, 14 700 sportovních oddílů a sportovních svazů, všechny tyto organizace dohromady u ČUS evidují 987 766 členů. ČUS svou činností sdružuje i 8 078 sportovních zařízení.

Více o České unii sportu zde

BTL ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA, A.S.

BTL je společností, která nabízí v rámci celého světa komplexní sortiment vlastních zdravotnických přístrojů pro oblast rehabilitace, lázeňství, kardiologie, interní medicíny, gynekologie, ORL, estetické medicíny a dalších lékařských oborů.

Více o společnosti BTL zde

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

Více o Vysoké škole ekonomické v Praze zde

Medical Technologies CZ a.s.

Medical Technologies je světový leader v oblasti vývoje a výroby medicínských přístrojů pro fyzikální terapii, kardiologii a estetickou medicínu.

Více o společnosti Medical Technologies zde

EuroAgentur Hotels & Travel a.s.

EA Hotels je hotelový řetězec provozovaný největší soukromou hotelovou společností v České republice EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., provozující kolem 40 hotelů a dvacítku gastronomických zařízení. Hotely a restaurace této společnosti jsou jak v hlavním městě Praze, ale i v dalších místech České republiky a na Slovensku.

Více o společnosti EA HOTELS zde

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o. p. s.

Anglické gymnázium bylo založeno za účelem poskytování vzdělání v anglickém jazyce mladým lidem v Praze, především českého původu. Gymnázium má více jak 1100 úspěšných absolventů, 8 absolventů za posledních 5 let studuje v Oxfordu nebo Cambridge, 70% učitelů má kvalifikaci z Velké Británie.

Více o The English College in Prague zde

Česká boxerská asociace

Česká boxerská asociace zastřešuje box v České republice a je členem Mezinárodní boxerské federace.

Více o České boxerské asociace zde

Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů - Karlovy Vary

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Ročně tyto laboratoře poskytnou tisíce analýz, posouzení a kontrol vlastností minerálních vod, plynů, rašelin a slatin.

Více o referenční laboratoři zde

Prosperity Financial Services s.r.o.

ProsperityFS je ryze česká společnost, jejímž cílem je poskytovat nadstandartní finanční půjčky. Do dnešního dne tato společnost poskytla půjčky zhruba 29 000 spokojených klientů.

Více o společnosti ProsperityFS zde

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Ústav je zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví. Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení a zpracovává, za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění, údaje o zdraví fyzických osob.  

Více o Státním zdravotním ústavu zde

FTV Prima

FTV Prima je česká mediální společnost, která provozuje celoplošné vysílání programů Prima TV, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Comedy Central, Prima Krimi a Prima PLUS. Vydává také časopisy Prima Fresh a Prima Zoom. 

Více o společnosti FTV Prima zde

MERKUR CASINO a.s.

Merkur Casino otevřelo svou první pobočku v Hradci Králové v roce 1992. Postupně přibývaly další prvozovny a nyní svítí v České republice známý symbol Merkur sluníčka nad 17 pobočkami. Ostatně o úspěšném působení společnosti v posledních letech nejlépe vypovídají dosažené ekonomické ukazatele. Například v roce 2016 přesáhl obrat 1 miliardu korun.

Více o společnosti MERKUR CASINO zde

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče.

Více o Národním památkovém ústavu naleznete zde.

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc, dříve Galerie výtvarného umění, bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo. Jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury České republiky. Muzeum spravuje zhruba 90 600 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury). Po této stránce je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

Více o Muzeu umění Olomouc zde

Český svaz kanoistů

Hlavním cílem Českého svazu kanoistů je podpora rozvoje kanoistiky na území České republiky a vytváření podmínek pro své členy.

Více o Českém svazu kanoistů zde

Město Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště, s více než 8 200 obyvateli, leží v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Více o Městě Mnichovo Hradiště zde

Thun 1794 a.s.

Thun 1794 je největší český výrobce porcelánu. Vysoká kvalita a osobitý design, vycházející z 220-leté tradice výroby porcelánu v Čechách, zaručuje vysoký uživatelský standard pro zákazníky této společnosti.

Více o společnosti Thun 1794 zde

Český svaz ledního hokeje z.s.

Český svaz ledního hokeje je zapsaným spolkem zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. Hokejový svaz sdružuje v současnosti okolo 110 000 registrovaných hráčů, z toho kolem       85 000 v kategorii mužů, dála je v hokejovém svazu zaregistrováno asi      2 600 žen.

 Více o ČSLH zde

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin

Více o Lesích České republiky zde

UNITED BAKERIES a.s.

United Bakeries je přední pekárenská skupina v České republice. Skupinu tvoří třináct regionálních pekáren rovnoměrně pokrývajících celé území ČR.

Více o společnosti United Bakeries zde

POLIKLINIKA ÚVALY

Poliklinika Úvaly nabízí široké spektrum zdravotnických služeb, jako např. zubní oddělení, internu, gynekologii, praktické lékaře pro děti a dospělé, dermatologii, urologii, atd. Ročně navštíví polikliniku zhruba 100 000 pacientů.

Více o Poliklinice Úvaly zde 

ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR, Z. S.

       Český paralympijský výbor (ČPV) byl založen dne 26. ledna 1994.     ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže.

Více o ČPV zde

HORIZON HOLDING

Horizon Holding působí na českém trhu od roku 2001, od té doby úspěšně dokončil několik rezidenčních projektů a další realizuje či plánuje. Horizon Holding je součástí největšího developerského holdingu v Izraeli s názvem Shikun & Binui (Housing & Construction), který byl založen v roce 1924 a je obchodován na izraelské burze.

Více o holdingu zde

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotní ústav, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, ročně poskytne tisíce komplexních laboratorních služeb pro občany, firmy, obce a lékaře. Úroveň služeb je podložená akreditací jednotlivých laboratorních center.

Více o zdravotním ústavu zde

TEREA Cheb s.r.o.

Společnost TEREA Cheb je výrobcem a dodavatelem tepla, teplé užitkové vody a elektrické energie. Dále tato společnost poskytuje služby spojené se správou nemovitostí a zároveň provádí stavební činnost a dopravní služby.

Více o společnosti TEREA Cheb zde

Vyšší odborná škol ČUS, s.r.o.

Vyšší odborná škola ČUS poskytuje vzdělání v oborech Managementu sportu a v oboru Wellness specialisty. Školu úspěšně absolvovaly stovky studentů. Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty zúčastňovat se akademických mistrovství nebo univerziád.

Více o VOŠ ČUS zde

 

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy