Nabídka služeb pro sdružení, jednoty a spolky

Nedílnou součásti služeb, které poskytujeme v rámci naší činnosti, je kompletní vypracování souladu s Nařízením GDPR pro sdružení a spolky

1) Provedeme základní seznam činností při, kterých Vaše sdružení nebo spolek shromažďuje osobní údaje

Zašleme Vám jednoduchý vstupní formulář, týkající se zpracovávání osobních údajů Vaší organizace. Pokud budete potřebovat konzultaci při vyplňování našeho vstupního formuláře, poskytneme Vám proškoleného pracovníka, který Vás provede celým formulářem.

Na základě údajů uvedených ve vstupním formuláři Vám připravíme postup dosažení souladu s Nařízením GDPR a cenovou nabídku za naše jednotlivé služby.

2) Provedeme podrobnou analýzu Vašich činností a vytvoříme pro Vás doporučení v nakládání s osobními údaji

Navštívíme Vaše sdružení či spolek a realizujeme komplexní audit veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Při své činnosti sdružení nebo spolky zpracovávají především osobní údaje:

  • v záznamech o členech,
  • v zápisech z valných hromad,
  • v evidenci přihlášek,
  • v uzavřených smlouvách,
  • při pořizování kamerových a fotografických záznamů,
  • při uveřejňování (např. jmen, dat narození) na internetových stránkách,
  • pro zajištění svého chodu některá sdružení a spolky využívají různé informační nástroje, jako jsou internetová úložiště apod.

Po provedení komplexního auditu sepíšeme pro Vaše sdružení nebo spolek analýzu rizik, posouzení dopadu na ochranu osobních údajů. Dále připravíme seznam doporučených úprav smluv, vnitřních směrnic a jiných dokumentů, které potřebujte pro řádný výkon činnosti Vaší organizace a nezbytný soulad s GDPR.

3) Zpracujeme pro Vás metodická, organizační a technická opatření k dosažení souladu s GDPR

Na základě závěrů vyplývajících z provedené analýzy pro Vás vytvoříme optimalizaci procesů v souladu s požadavky analýzy.

Cílem naší práce je kompletní dosažení souladu Vaší organizace s GDPR při získání, uchování, přenosu a výmazu osobních údajů.

4) Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě, že z provedené analýzy vyplyne povinnost pro Vaše sdružení nebo spolek mít pověřence pro ochranu osobních údajů, je naše obchodní společnost GDPR Solutions a.s. připravena Vám poskytnout kvalifikovanou službu pověřence. Jako pověřenec budeme dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat ve Vašem sdružení nebo spolku a komunikovat za Vás s úřady. Hoďte starosti s GDPR za hlavu!

Všechny služby

Zpět na přehled všech našich služeb

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy