Nabídka GDPR Solutions pro zdravotnická zařízení

 

  1. Zjistíme základní přehled činností, v jejichž rámci zpracováváte osobní údaje

Vaše zdravotnické zařízení obdrží jednoduchý základní formulář, na jehož základě získáme počáteční přehled, jaká data zpracováváte. S vyplněním formuláře Vám budou asistovat naši kvalifikovaní pracovníci.

Na základě získaných informací vytvoříme plán dosažení souladu s GDPR a předložíme Vám cenovou nabídku za jednotlivé služby.

  1. Provedeme podrobnou analýzu Vašich činností a vytvoříme pro Vás doporučení v nakládání s osobními údaji

Navštívíme Vaše zařízení a provedeme komplexní audit veškerých Vašich činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Osobní údaje mohou být „skryty“ nejen v kartotékách pacientů nebo operačních systémech, ale i neschopenkách, evidenci hospitalizovaných pacientů, evidenci vydávaných zdravotnických pomůcek, objednacích knihách a na řadě dalších míst.

Z výsledků auditu pro Vás vytvoříme analýzu rizik, posouzení dopadu na ochranu osobních údajů a doporučíme úpravy smluv, vnitřních směrnic a jiných dokumentů za účelem dosažení souladu s GDPR.

  1. Učiníme pro Vás metodická, organizační a technická opatření k dosažení souladu s GDPR

Na základě závěrů naší analýzy provedeme optimalizaci Vašich procesů v souladu s požadavky GDPR.

Učiníme opatření k dosažení bezproblémového zisku, přenosu, aktualizaci a výmazu osobních údajů. Navrhneme pro vás model technických opatření, interních předpisů, metodických pokynů k zpracování osobních údajů ve Vašem zařízení.

Zároveň proškolíme Vaše zaměstnance a obdržíte dokument, kde bude potvrzena Vaše připravenost a soulad Vaší činnosti s požadavky GDPR.

  1. Budeme Vaším pověřencem pro ochranu osobních údajů

Z výkladových stanovisek k GDPR vyplývá, že sdružená ambulantní zařízení (zdravotní střediska, polikliniky), či nemocnice musí mít zcela nepochybně pověřence pro ochranu osobních údajů. Naopak samostatná ambulantní zařízení takovou povinnost nemají, avšak ve zdravotnických zařízeních, kde jsou provozovány minimálně dvě samostatné ambulantní zařízení, lze lékařům doporučit, aby si ustanovili společného pověřence.

Využijte skutečnosti, že dle GDPR může správce nebo zpracovatel využít služeb externího pověřence a nechte si data spravovat od zkušených kvalifikovaných odborníků. Jako pověřenec budeme dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat ve Vašem zařízení a komunikovat za Vás s úřady. Hoďte starosti s GDPR za hlavu!

 

Všechny služby

Zpět na přehled všech našich služeb

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy