Obecná nabídka služeb GDPR Solutions

1.Zjistíme základní přehled činností, v jejichž rámci zpracováváte osobní údaje

Na základě jednoduchého formuláře zjistíme povinnosti vyplývající z GDPR přímo pro Vaši společnost. S vyplněním formuláře Vám budou asistovat naši kvalifikovaní pracovníci. Ze získaných informací vytvoříme plán k dosažení souladu s GDPR.

Zároveň Vám předložíme cenovou nabídku za poptávané služby.

Své služby nabízíme společnostem z jakéhokoli oboru, veřejným orgánům, institucím či lékařským zařízením.

2. Datová a právní analýza

Navštívíme Vaši společnost, organizaci nebo jakýkoli jiný subjekt a provedeme komplexní audit veškerých Vašich činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Z výsledků auditu pro Vás sestavíme srovnávací analýzu GDPR, hodnocení rizik a doporučíme úpravy smluv, vnitřních směrnic a jiných dokumentů za účelem dosažení souladu s GDPR.

3. Aplikace konkrétních metodických, organizačních a technických opatření k dosažení souladu s GDPR

Na základě závěrů analýzy provedeme optimalizaci Vašich procesů v souladu s požadavky GDPR. Učiníme opatření k dosažení bezproblémového zisku, přenosu, aktualizaci a výmazu osobních údajů.

Navrhneme pro vás model technických opatření, interních předpisů, metodických pokynů k zpracování osobních údajů ve Vaší společnosti. Zároveň proškolíme Vaše zaměstnance a obdržíte dokument, kde bude potvrzena Vaše připravenost a soulad Vaší činnosti s požadavky GDPR.

4. Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Využijte skutečnosti, že dle GDPR Vaše společnost může využít služeb externího pověřence a nechte si data spravovat od zkušeného kvalifikovaného správce. Jako pověřenec budeme dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat ve Vaší společnosti a komunikovat za Vás s úřady. Hoďte starosti s GDPR za hlavu!

Všechny služby

Zpět na přehled všech našich služeb

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy