Nabídka GDPR Solutions pro školky a školy

1. Zjistíme základní přehled činností, v jejichž rámci Vaše škola zpracovává osobní údaje

Navštívíme Vaši školku nebo školu, necháme Vás vyplnit jednoduchý základní formulář a na základě uvedených informací získáme obecný přehled, jaké osobní údaje zpracováváte a jak je máte chráněné. S vyplněním formuláře Vám budou asistovat naši kvalifikovaní pracovníci. Na základě získaných informací vytvoříme plán dosažení souladu s GDPR a předložíme Vám cenovou nabídku za jednotlivé služby.

2. Provedeme podrobnou analýzu Vašich činností a vytvoříme pro Vaši školu doporučení v nakládání s osobními údaji

Znovu navštívíme Vaši školkunebo školu a provedeme komplexní audit veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Posoudíme zákonnost a efektivitu zpracování osobních údajů, přičemž ve školství je třeba mít na paměti, že:

  • Osobní data dětí jsou považována za citlivé údaje a je třeba k nim přistupovat se zvýšenou péčí,
  • Školky nebo školy zpravidla zpracovávají i citlivá data ohledně zdraví, sociální situace, ale i prospěchu studentů,
  • Kromě dat dětí jsou zpracovávány osobní údaje zákonných zástupců, všech zaměstnanců a pracovníků školy,
  • Právní tituly zpracování budou různé (souhlas, plnění veřejného zájmu, zákon, oprávněný zájem atp.),
  • Osobní údaje jsou v pohybu a jsou poskytovány dalším veřejným orgánům (ČŠI, MŠMT, zřizovatel).

Z výsledků auditu pro Vaši školu vytvoříme analýzu rizik, posouzení dopadu na ochranu osobních údajů a doporučíme úpravy smluv, vnitřních směrnic a jiných dokumentů za účelem dosažení souladu s GDPR.

3. Učiníme pro Vaši školku nebo školu metodická, organizační a technická opatření k dosažení souladu s GDPR

Na základě závěrů naší analýzy provedeme optimalizaci procesů v souladu s požadavky GDPR. Učiníme opatření k dosažení bezproblémového zisku, přenosu, aktualizaci a výmazu osobních údajů s přihlédnutím ke všem specifikům školských zařízení. Navrhneme pro vás model technických opatření, interních předpisů, metodických pokynů k zpracování osobních údajů. Zároveň proškolíme Vaše zaměstnance a obdržíte dokument, kde bude potvrzena Vaše připravenost a soulad s požadavky GDPR.

4. Budeme Vaším pověřencem pro ochranu osobních údajů

Z výkladových stanovisek k GDPR vyplývá, že školky a školy si budou muset ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato skutečnost vyplývá nejen z faktu, že shodnou povinnost mají veřejné orgány obecně, ale i z rozsahu zpracování osobních údajů (množství studentů a zaměstnanců) a zejména povahy zpracovávaných údajů, které lze považovat za jedny z nejcitlivějších.

Využijte skutečnosti, že dle GDPR může správce nebo zpracovatel využít služeb externího pověřence a nechte si data spravovat od zkušených kvalitních odborníků. Jako pověřenec budeme dohlížet na správný způsob ochrany osobních dat ve Vašem zařízení a komunikovat za Vás s úřady. Hoďte starosti s GDPR za hlavu!

Všechny služby

Zpět na přehled všech našich služeb

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy