Kdo je to data protection officer?

Jedná se o pověřence na ochranu osobních údajů. Toho má povinnost jmenovat orgán veřejné moci, správce, jehož hlavní činnosti spočívá v operacích zpracování osobních údajů, nebo správce, jehož činnost zpracování spočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů.

Mezi povinnosti Pověřence patří mimo jiné monitoring činností společnosti a zajištění souladu s GDPR, poradenství v oblasti GDPR, vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, či komunikace s dozorovými orgány a subjekty osobních údajů.

    Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy