Co jsou to cloudové služby?

Cloudové služby jsou služby využívající tzv. cloud computing, tedy model, v němž jsou servery, úložiště, služby a aplikace, které služba nabízí, dostupné občanovi vzdáleně na síti a nezatěžují hardware ani software zařízení, s nímž do služby vstupuje.

Pro využívání některých cloudových služeb není potřeba instalace a uživatel se do nich přihlásí skrze klientské prostředí na síti. V některých případech je pro chod služby nutné do kompatibilního zařízení (tabletu, smartphonu, někdy i osobního počítače) nainstalovat klientskou aplikaci, skrze kterou uživatel službu ovládá. I zde platí, že veškerý její obsah je uložen na síti.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy