Co jsou to biometrické údaje?

Biometrickými údaji se rozumí takové charakteristiky živých osob, které jsou pro každého unikátní a jedince jednoznačně identifikují. Zabývá se jimi metoda zvaná biometrie, která zkoumá a rozpoznává vlastnosti jedinců, dle nichž je možné je určit. Typické biometrické údaje jsou:

  • snímek obličeje,
  • otisk prstu,
  • snímek oční duhovky,
  • snímek sítnice,
  • podpis
  • hlas (zabarvení).

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy