Co je to právo na přenositelnost

Jedná se o právo zavedené GDPR, které dává občanům možnost získat osobní údaje, které v minulosti poskytli správci (zpracovateli), a to ve strukturovaném a běžně čitelném formátu.

Tyto osobní údaje je pak možné předat k dalšímu zpracování. Uplatněním tohoto práva získává občan větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy