Jaké hrozí pokuty za nedodržení gdpr?

Nařízení pracuje v případě nezavedení, porušení nebo nepřipravenosti s doslova likvidačními pokutami

Jak je zmiňováno v prakticky všech sdělovacích prostředcích, nařízení pracuje v případě nezavedení, porušení nebo nepřipravenosti s doslova likvidačními pokutami. Maximální výše pokut je až do 20 000 000 EUR nebo 4 % z celosvětového obratu společností. Samozřejmě, o výši pokuty rozhoduje povaha, závažnost a délka porušení, způsob komunikace a další kroky správce ke zmírnění škod, nebo počet poškozených občanů, nicméně pracovní skupina WP29 opakovaně zdůrazňuje, že je třeba na společnosti působit vysokými sankcemi tak, aby při své činnosti nařízení dodržovaly. Pokuty mohou být stejně uloženy jak malým společnostem s několika zaměstnanci, tak i velikým nadnárodním korporacím. Návrh českého zákona provádějícího nařízení počítá s možným zmírněním sankcí vůči veřejnoprávním subjektům.

Využijte naši e-mailovou adresu pro Vaše dotazy