Evropským inspektorem pro ochranu osobních údajů (dále také jako ,,Inspektor‘‘) bylo konstatováno, že policejní orgán spadající pod EU – Europol – zpracovává nadměrné množství osobních dat, a to nezákonně. Inspektor následně vyzval Europol ke smazání veškerých nadbytečných dat.

Že se zpracování osobních údajů Europolem věnuje zrovna Inspektor není náhoda. Úkolem tohoto nezávislého orgánu je právě kontrola zpracování osobních údajů v rámci orgánů a institucí Evropské unie.

Inspektor jako hlavní provinění Europolu viděl především v nepřiměřeně dlouhé době zpracování dat. Dále byl Europolu vytknut chaos, který zpracování osobních údajů provází a který zčásti zapříčinil, že zpracování nelze řádně zhodnotit v celém jeho rozsahu

Kauze se věnovalo i několik zahraničních medií a například The Guardian zjistil, že archiv, který byl předmětem kontroly a který byl vyhodnocen jako nelegální, obsahuje nejméně 4 petabajty data. Pro představu – 4 petabajty dat je více než 4 milióny gigabajtů. To je například více než půl miliónu 8 GB flash disků.

Daný archiv obsahoval informace o více než čtvrt milionu subjektech a vedle osob podezřelých z trestné činnosti na něm lze najít i osoby, se kterými byli podezřelí v kontaktu, osoby žádající o azyl v rámci států Evropské unie nebo data získaná z telefonních hovorů.

Nepřímo tak vyšlo najevo, že Europol patrně sám či přes jiné orgány sleduje nikoliv malé množství občanů Evropské unie.

Postup Europolu má ovšem i své zastánce. Jednou z nich je komisařka Evropské unie pro vnitřní záležitosti Ylva Johansson. Ta uvedla, že Europol potřebuje dostatek prostředků a času vyhodnotit veškeré informace, které se k němu dostanou. Pouze tak lze prý řádně plnit činnost, pro kterou byl Europol vytvořen. Tou je především přeshraniční spolupráce orgánů EU zabývajících se bojem s kriminalitou.

Evropská komise navíc již navrhla změny v nařízení, které činnost Europolu reguluje. Změna by měla Europolu přiznat více pravomocí. Celá tato věc je nicméně stále ve fázi legislativního procesu. V současné době tak nelze říct, v jaké podobě nebo kdy by případné nové nařízení bylo přijato.

Telefonním operátorům se nelíbí nejnovější nástroj Apple na ochranu osobních dat

Nový bezpečnostní nástroj od společnosti Apple nazvaný Private Relay je stále ještě ve fázi beta testování, i tak se ovšem největší evropští telefonní operátoři Vodafone, Telefónica, Orange a T-Mobile rozhodli proti němu společně protestovat u Evropské komise.

A co uvedeným operátorům tak vadí?

Nejprve je třeba si říct, co to vlastně Private Relay je. Pokud na Vašem mobilním telefonu surfujete po internetu, Vaše osobní data jako například IP adresa, fyzická adresa nebo historie navštívených stránek je viditelná mj. i pro telefonní operátory.

Právě tato data (IP adresa jako jedinečný identifikátor, poloha a historie procházení webu) společně vytváří Váš digitální profil, ke kterému mají operátoři přístup a o který nechtějí přijít.

Uživatelé Apple zařízení by se ovšem podobnému sledování mohli v budoucnu vyhnout. Zmíněná funkce Private Relay totiž dokáže oddělit zmíněné informace od sebe tak, že žádná třetí strana nebude mít přístup k datům jako celku a nebude si tak moct vytvořit Váš profil.  

Private Relay to udělá jednoduše – zamezí třetím stranám přístup k historii Vašeho webového prohlížeče spolu s polohou a zároveň vygeneruje dočasnou IP adresu, která se po ukončení Vaší činnosti smaže. Tento proces se pak bude opakovat při každé Vaší návštěvě internetu.

Říct s určitostí důvod nelibosti operátorů se zmíněnou novou funkcí samozřejmě nelze, nicméně si jej lze představit (marketing).

Pokud by Vás zajímalo detailní vysvětlení technické stránky funkce Private Relay, můžete jej nalézt zde.

Jak jsme zmínili na začátku článku, funkce Private Relay je stále ve fázi testování. Pokud tak vlastníte zařízení od Apple, jako běžný uživatel se k němu nedostanete, pokud se aktivně nerozhodnete zapojit se do uvedeného testování. Běžným uživatelům by tak Private Relay měl být přístupný až s některou z aktualizací operačního systému IOS 15. Funkce pak bude přístupná pouze v rámci prohlížeče Safari.

Na závěr je třeba uvést i skutečnost, že Private Relay nebude přístupný po celém světě. Apple již oznámil, že tato funkce nebude dostupná v některých zemích, jako například Čína, Běloruko či Kazachstán. Důvodem má být nesoulad funkce s tamní legislativou.