Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů. V jeho rámci byly přijaty odchylky od GDPR v oblastech, kde to Nařízení umožňuje a zároveň stanoveny výjimky z Nařízení. Nový zákon po schválení Senátem nahradí dosavadní zákon o ochraně osobních údajů.

page1image1789056page1image1646288

Média, vědci a výzkum

Jedna z výjimek se týká novinářů, jakož i výzkumných a statistických účelů. Nový zákon umožňuje pracovníkům ve výše zmíněných oborech zpracovávat osobní údaje ve velké míře jako doposud, kdy nijak dramaticky nemění dosavadní informační povinnost. Tak například novináři nebudou povinni získat si souhlas jednotlivých účastníků hromadných veřejných akcí a budou moci natáčet a referovat o názorech jednotlivých aktérů a řečníků. Nadále pak bude v odůvodněných případech možné používat i skrytou kameru.

Námitka a sankce

Subjekty údajů budou moci proti jednání medií využít svého práva na námitku. Aplikace tohoto práva novinářům zakazuje zveřejnit osobní údaje, pakliže žadatel dostatečně odůvodní, proč jeho oprávněný zájem na ochranu jeho práv a soukromí převyšuje zájem na uveřejnění dané informace.

Nový zákon dále ponechává stávající horní hranici pokuty za jeho porušení – 10 milionů korun. Pro malé obce pak platí nejvyšší možná sazba 15 tisíc korun.

Starý souhlas nestačí

Zákon oproti GDPR neříká nic nového, když stanoví, že každý bude mít možnost udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Ten bude neplatný, pokud jeho udělení bude správce či zpracovatel vázat na poskytnutí služby nebo výrobku. Taktéž souhlas, který byl již udělen, například v rámci obchodních podmínek, nebude možné použít. Správcům tak nezbude nic jiného než si zažádat o nový souhlas podle platných pravidel.

Svoboda informací

Vládní návrh doznal v průběhu jednání ve Sněmovně několika dalších změn, např. co se týká vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a trestního řízení. Původně se počítalo s tím, že právo na svobodný přístup k informacím by bylo vyloučeno u informací týkajících se jak okolností probíhajícího řízení, tak i informací týkajících se obsahu trestního řízení. Poslanci nakonec přijali kompromisní návrh, který vylučuje právo na svobodný přístup k informacím pouze v případech, kdy by hrozilo zmaření účelů trestního řízení. Dále bude možné odepřít přístup k informacím, které by mohly ohrozit zájmy ČR v zahraničí. Úřad pro ochranu osobních údajů byl zároveň ustanoven odvolacím správním orgánem pro případy, kdy úřady žádostem dle zákona o svobodném přístupu k informacím nevyhoví.

Pokud si nevíte s problematikou GDPR rady, neváhejte se obrátit na naši obchodní společnost.