Od účinnosti GDPR se na Úřadu pro ochranu osobních údajů množí počet stížností od veřejnosti. Ty často směřují na nevyžádaná obchodní sdělení, ať už v podobě emailové komunikace nebo telefonních hovorů. ÚOOÚ a jeho předsedkyně se pak vyjádřili i k nadbytečnému vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Nevyžádaná obchodní sdělení

Jak už jsme vás dříve informovali, ÚOOÚ zveřejnil výsledky kontrol za první pololetí. Z nich bylo zřejmé, že nejčastějšími prohřešky jsou nevyžádaná obchodní sdělení, které tvořily nadpoloviční většinu ze zahájených řízení. Nyní se Úřad, i na základě již zmíněných stížností, zaměřil na telemarketing apřeprodej databází obsahující osobní údaje, zejména pak telefonní čísla a emailové adresy. I přes účinné Nařízení o ochraně osobních údajů a značné mediální pokrytí možných konsekvencí jeho nedodržování se totiž stále najdou subjekty, které na něj nedbají. Rádi bychom proto upozornili, žetakovéto jednání není přípustné a může vyústit ve velké pokuty.

Nadbytečné souhlasy

Emailové adresy drtivé většiny veřejnosti byly v posledních třech měsících doslova zaplavenypožadavky na udělení souhlasu. Ty ovšem byly často v rozporu s GDPR a Úřad oznámil, že se na tytozbytečné žádosti hodlá zaměřit. Často totiž ztrácí smysl. Subjekty posílající tyto žádosti často nereflektují, že osobní údaje zpracovávají na základě jiného právního titulu. V horším případě jsou si toho vědomy a díky souhlasu se snaží získat více výhod v rámci zpracování osobních údajů, zejména pak možnost zařazení osobních údajů do již zmíněných přeprodávaných databází. V krajním případě také váží poskytování služeb na udělení tohoto zbytečného souhlasu. Porušují tak zákon a vystavují se hrozbě udělení pokuty.

Závěr

Pakliže se chcete vyvarovat potenciální pokutě, vyhněte se zasílání nevyžádaných obchodních sdělenív jakékoliv podobě. Před požádáním o poskytnutí souhlasu si ověřte, zdali již nezpracováváte osobní údaje na základě jiného právního titulu. Pokud ne, zkontrolujte obsah souhlasu. Ten musí býtpřiměřený účelu zpracování. Subjekt osobních údajů musí být řádně informovaný o tom, s čím souhlasía jak a k čemu budou jeho osobní údaje použity.

Pokud si nevíte s uvedenou problematikou rady, neváhejte se obrátit na naši obchodní společnost.