Nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích. Tak zní celý název již schváleného návrhu, který rozšíří ochranu osobních údajů v rámci elektronické komunikace a doplní tak stávající Nařízení GDPR.

page1image1787712

O co se jedná?

ePrivacy rozšiřuje pole ochrany osobních údajů v elektronické komunikaci. Důvod potřeby nové právní úpravy je nasnadě – stávající pravidla již dávno nereflektují technologický rozmach, který zjednodušuje práci s osobními daty a v návaznosti na tuto skutečnost také zvyšuje hrozbu jejich zneužití. ePrivacy se tak nově vedle komunikace přes telefonní hovory či emaily zaměřuje na nové komunikační služby typu VoIP nebo OTT (například WhatsApp, Messenger či Viber). Stejně tak se zaměřuje na poskytovatele internetového připojení, jak těch soukromých, tak i veřejných (např. kavárny s Wi-Fi připojením pro zákazníky atd.). Cílem ePrivacy je tedy dohnat technologický vývoj a přizpůsobit mu právní řády jak Evropské unie,tak i jednotlivých států EU.

Kdy bude ePrivacy učinné?

Původně mělo ePrivacy vstoupit v účinnost 25.5.2018 – tedy ve stejný den jako Nařízení GDPR. Jak již dnes samozřejmě víme, nestalo se tomu tak. Nově je jako nejpravděpodobnější termín zmiňován rok 2019. Vzhledem k tomu, že se nám rok 2018 chýlí ke konci, bylo by tedy více než vhodné, začít tomuto novému nařízení věnovat pozornost a připravit se na něj.

Co nového ePrivacy přináší?

ePrivacy ze všeho nejvíce reaguje na technologický vývoj. Zaměřuje se tedy na nové druhy komunikace jako jsou služby VoIP nebo OTT. Cílem ochrany pak není pouze obsah komunikace, ale i metadata s tím spojená. Tím jsou myšleny hlavně údaje určené k vysledování a následné identifikaci zdroje a cíle komunikace – údajů o poloze, času, době trvání a typu komunikace atd. Dále se ePrivacy bude týkat i internetu věcí – tedy jakýchkoliv sítí navzájem propojených a komunikujících přístrojů, které si předávají data, mezi nimi i osobní údaje. To se může týkat podniků využívajících tyto stroje, nebo i tzv. chytrých domácností. ePrivacy také řeší problematiku internetových cookies, kdy dává jasnější pravidla, za jakých okolností se smí používat. Dle nové úpravy tomu tak bude možné pouze po aktivním udělení souhlasu jednotlivých uživatelů skrze jejich webové prohlížeče.

Koho se ePrivacy týká?

Zbystřit by měli všichni správci a zpracovatelé, kteří využívají služby zmíněné viz výše. Stejně jako u Nařízení GDPR i zde hrozí sankce za porušení. Ty dosahují obdobné výše a to až 4 % celkového obratu společnosti nebo 20 milionů euro.

Pokud si nevíte s uvedenou problematikou rady, neváhejte se obrátit na naši obchodní společnost.