Hned 5 národních evropských spotřebitelských organizací, které si dávají za cíl hájit spotřebitelská práva
při jednání s podnikateli, se rozhodla podat oficiální stížnost k příslušným dozorovým úřadům proti
společnosti Google. V rámci stížností tyto organizace, včetně českého dTestu, vytýkají Google jeho
praktiky při zakládání uživatelských účtů.

Konkrétně jde o současné nastavení, které uživatele při zakládání Google účtu navádí k tomu, aby mohl
tento technologický gigant sledovat téměř veškerou jeho aktivitu. Namísto toho, aby se spotřebitel mohl
svobodně rozhodnout, jaká oprávnění Googlu poskytne či nikoliv.

V praxi je tak spotřebitel vystaven tomu, že buď v rámci ,,expresní personalizace‘‘, kterou povolí pouhým
jedním kliknutím, poskytne Googlu sérii informací, včetně historie prohlížení či geolokace.

V opačném případě musí spotřebitel podstoupit 5 kroků a 10 kliknutí, aby docílil co největší míry
anonymity. Takové jednání je zcela určitě v rozporu s principem proporcionality, navíc se dá uvažovat i
o tom, že takto udělený souhlas není dle požadavků Nařízení GDPR legitimní, neboť nereflektuje jeho
základní principy.

Jedním z nich je pak i stejně snadný způsob jeho odvolání v porovnání s tím, jakými prostředky a s jakým
úsilím byl udělen. Pokud ovšem jedním kliknutím souhlas Googlu udělíte a následně si to rozmyslíte,
musíte projít zdlouhavým a komplikovaným procesem nastíněným výše. Takto nastavené založení
uživatelského účtu tento princip velmi pravděpodobně porušuje.

Samozřejmě by se dalo argumentovat tím, že Google k založení účtu nikoho nenutí. Opak je ovšem ve
skutečnosti pravdou. Pokud například Váš telefon běží na softwaru Googlu, bez založení účtu k tomu,
abyste si například mohli stahovat aplikace, se neobejdete. Podobnému problému pak čelí téměř 70 %
světové populace, které chytrými telefony využívajícími systém Android od Google používají.

Byť stížnost podalo zatím pouze 5 spotřebitelských organizací napříč Evropou, je možné, že jich brzy
bude víc. Mírnější cestu varování společnosti Google před touto nekalou praktikou totiž zvolila německá
spotřebitelská organizace, přičemž další, včetně např. švédské či nizozemské, zvolily variantu v podobě
neoficiálního upozornění svých dozorových úřadů na tuto praxi.

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje před nesprávnými cookies lištami

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal tento týden prohlášení, ve kterém informuje veřejnost o
užívání cookies lišt, které vykazují řadu nedostatků. Prohlášení lze nicméně chápat spíše jako
varování všem správcům osobních údajů, kteří na svých webových stránkách nebo aplikacích
soubory cookies či obdobné nástroje používají. Ti by se tak měli mít na pozoru a ohlídat si, že
používají správně nastavenou cookies lištu.

Úřad již v minulosti ohlásil, že se v tomto roce, konkrétně od druhého čtvrtletí, začne více
zaměřovat na soulad užívání souborů cookies s účinnou legislativou. Právě ta se od ledna letošního
roku změnila, když vstoupila v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která
znamenala přechod od varianty opt-out na variantou opt-in. Od začátku letošního roku tak správci
musí disponovat souhlasem uživatelů ještě předtím, než si na uživatelovo zařízení uloží soubory
cookies a následně začnou pracovat se získanými daty.

Tento souhlas pak může uživatel udělit právě skrze cookies lištu. I ta ovšem musí splňovat určité
podmínky, protože jde vlastně o udělení souhlasu v souladu s Nařízením GDPR. Z praxe je ovšem
zřejmé, že lišty ne vždy těmto náležitostem odpovídají. Cookies lišty se navíc dají vcelku snadno
kontrolovat na dálku a ve velkém počtu, čehož Úřad může využít.

A patrně již využil, neboť ve svém vyjádření definoval devět častých nedostatků z praxe:

1. Používání netechnických cookies bez souhlasu;
2. Neúměrně dlouhá doba platnosti cookies vzhledem k jejich účelu;
3. Nepřítomnost volby určené pro vyjádření nesouhlasu s využitím netechnických cookies v první
vrstvě cookies lišty;
4. Špatná kategorizace cookies;
5. Absence informací o konkrétních použitých cookies;
6. Rozdíl ve viditelnosti tlačítek pro souhlas a nesouhlas s využitím netechnických cookies;
7. Nesprávná klasifikace cookies souborů;
8. Informace o cookies v cizím jazyce;
9. Cookies lišta znesnadňuje či znemožňuje čtení webové stránky.

Pokud Vaše cookies lišta vykazuje některý z těchto nedostatků, nebo si jen nejste jisti, zda splňuje
veškeré náležitosti, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám se vším pomůžeme.